ប្រភេទដែលអាចបត់បាន។

 • NIJ IIIA UHMWPE Butterfly Ballistic Shield

  NIJ IIIA UHMWPE Butterfly Ballistic Shield

  លក្ខណៈ​ពិសេស៖
  • សម្ភារៈ៖ ចានគ្រាប់ផ្លោង 4.0MM
  • ទំហំ៖ Shield: 810*800*6.2mm
  • ពណ៌៖ ខ្មៅ អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។
  • ទម្ងន់ឯកតា៖ 5.8KG±0.2KG
  • តំបន់ការពារ៖ 0.52㎡
  • កម្រិតផ្លោង៖ NIJ IIIA